Литературен конкурс “С България в сърцето”

Философско-исторически факултет ПУ „Паисий Хилендарски”, гр.Пловдив и Българското неделно училище „ Св. св. Кирил и Методий”, Атина, Гърция, с медийната подкрепа на интернет радио “Татковина”

обявяват

МЕЖДУНАРОДЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС НА ТЕМА:

“С България в сърцето”

В конкурса могат да участват деца и юноши на възраст от 10 до 18 години. Всеки участник има право да представи до 2 литературни творби, специално създадени за конкурса.

Няма жанрови и видови ограничения – всеки участник може да напише върху посочената тема есе, разказ, съчинение, приказка или стихотворение.

  • Темата на конкурса е: „С България в сърцето”

Към основната тема се представя и втора тема за всяка възрастова група:

– Първа група (от 5 до 8 клас) – „Приказна България”

– Втора група (от 9 до 12 клас) – „България – сърце и дух”

  • Условия за участие:

всяка писмена работа следва да бъде оригинална авторска творба

да е написана на български език, шрифт Times New Roman 12

формат : Word doc

обем : до 500 думи

  • Срок за провеждане на конкурса

начало: 15 февруари 2016 г.

край: 15 април 2016 г.

продължителност: 60 дни

  • Обявяване на резултатите

22 май 2016 г. – Денят на тържественото отбелязване на празника на славянската писменост в гр. Атина

  • Материалите за конкурса се изпращат на адрес:

e-mail: zakonkursa@buditeli-athens.eu

С пълните данни на участника:

Трите имена

Възраст

Държава, град

Родител – настойник

Име на училището ( агенцията, асоциацията) в което учи.

Адрес на електронна поща и домашен телефон

  • Организатор на конкурса

Културно-просветно дружество „Будители”, гр. Атина

  • Резултати от конкурса

Официално жури:

с председател – Тильо Тилев – поет и редактор на вестник „Пловдивски университет”

и членове:

Пенка Хайдарлиева – преподавател по бълг. език и литература в БНУ „Преп. Паисий Хилендарски”

Мими Ничева – преподавател по бълг. език и история в БНУ „Св. св. Кирил и Методий”

ще обяви победителите във всяка възрастова група.

  • Категории и награди

Определят се две възрастови категории

Ще бъдат излъчени победители в двете категории:

Първа категория – от 5 до 8 клас

Втора категория – от 9 до 12 клас

Ще бъдат връчени награди по категории, както следва :

  • Първа категория

I място – грамота и материална награда – 100 евро

II място – грамота и материална награда – 30 евро

III място – грамота

  • Втора категория

I място – грамота и материална награда – 150 евро

II място – грамота и материална награда – 50 евро

III място – грамота

с България в сърцето