Историята на Съюза на българите в Кипър (СБК) започва през 1989 г., като в първите девет години функционира като неюридическо лице. На 4 април 1998 г. организацията е официално учредена в гр. Лимасол, а на 1 юли 1999 г. е регистрирана като юридическо лице в гр. Никозия.

Както е посочено и в Устава, основна цел на Съюза е да защитава, съхранява и развива българското самосъзнание сред своите членове, да защитава, съхранява и развива българския език, култура и традиции сред българската общност в Кипър, както и да допринася за тяхното популяризиране в кипърското общество.

Организацията развива активна дейност, която е насочена към обединяване на българската общност и съхраняване на българското самосъзнание и култура.

Ръководството на СБК се намира в Никозия. През 2007 г. за председател е избрана Ира Папагеоргиу, която ръководи СБК през следващите 10 години. През 2017 г., на проведеното Отчетно-изборно Общо Събрание, за председател на Съюза на българите в Кипър е избран д-р Любен Крушовски, а Ира Папагеоргиу е отличена като почетен член на Съюза, за активната и успешна работа.

СБК развива читалищна дейност като има свои културни центрове с библиотеки, филмотеки, провежда образователни курсове и голямо разнообразие от мероприятия в Никозия, Лимасол, Паралимни, Пафос, Полис и Дали.

В културните центрове на СБК се провеждат и занятията на българските съботно-неделни училища, които се регистрират със стартирането на националната програма „Роден език и култура зад граница” през 2009 г., а по късно съгласно Постановление 334 към Министерския съвет (понастоящем ПМС № 90/29.05.2018 г.).

Съюзът на българите в Кипър основава пет съботно-неделни училища: „Св. Климент Охридски” (Лимасол), „Народни будители” (Паралимни), „Българското училище в Пафос”, „Азбукарче” (Полис Хрисохус) и „Никола Вапцаров“ в Никозия с филиал в Дали, официално регистриран през 2017 г. 

През 2020-та година, на заседание на УС на СБК, беше взето решение да се даде възможност на училищните ръководители, учителите и родителите от всички училища на Съюза на българите в Кипър да изберат други организации, които да станат бенефициенти на действащите училища. Предложението беше прието от три от училищата и към момента СБК управлява дейността на две училища – БУ „Никола Вапцаров“ в Никозия и „Азбукарче” (Полис Хрисохус).