Семинар и лекции от преподаватели от ВТУ (СНИМКИ И ВИДЕО)

Семинар и лекции от преподаватели от ВТУ – проф. д.и.н. Иван Тютюнджиев и Гл. ас. д-р Поля Йорданова

По силата на двустранен договор за сътрудничество между Съюза на българите в Кипър и Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”, на посещение в Кипър бяха проф. д.и.н. Иван Тютюнджиев и Гл. ас. д-р Поля Йорданова. Натоварената програма включваше: Семинар на тема “Водене на портфолио” – във връзка с новите изисквания на Закона за образованието и “Нови аспекти в преподаването на география” – Лектор: Гл. ас. д-р Поля Йорданова и две лекции: „ Българите и Светите места (Йерусалим, Атон) XV – XIX век” и “Ислямизационният процес в българските земи – история и съвременни аспекти” – лектор: проф. д.и.н. Иван Тютюнджиев

На 24.09.2017 г. от 17.00 ч. в сградата на СБК в гр. Лимасол преподаватели от българските училища на острова се запознаха с мотивите за изготвяне на електронно портфолио от всеки педагог. Част от тях са: Учителското портфолио е иновационен инструмент за разпознаване и диференцирано оценяване на качеството на дейността на учителя, осигуряване на справедливост при оценяване на индивидуалното качество на учителския труд, нуждата за прозрачност и доказателственост на професионалната ми дейност, както и възможност за професионален обмен в мрежата/Internet/. Д-р Поля Йорданова представи и някои нови насоки в преподаването на география и даде примери за по-интересно преподаване на материала.

След края на семинара бяха раздадени сертификати на присъстващите. Поради големия интерес и невъзможността на всички да присъстват в Лимасол, семинарът беше проведен и в Никозия на следващия ден.

В следобеда на 26.09.2017 г. проф. д.и.н. Иван Тютюнджиев, декан на Историческия факултет към Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий” изнесе лекция на тема „Българите и Светите места (Йерусалим, Атон) XV – XIX век” пред студенти от департамента по история и археология към Университета на Кипър. Лекцията беше организирана със съдействието на посолството. Проф. Тютюнджиев представи накратко и Великотърновския университет като привлекателно място за много чуждестранни студенти, особено за Магистърските програми. Д-р Неуклеос изказа благодарност към българския професор и отбеляза огромното значение за студентите от интересната лекция.

Вечерта на 26.09.2017 г. Проф. Тютюнджиев изнесе лекция на тема “Ислямизационният процес в българските земи – история и съвременни аспекти” в сградата на СБК – Никозия. След края на лекцията бяха зададени въпроси, които инициираха интересна дискусия, която можеше да продължи до сутринта.

В публиката имаше и младежи, които се интересуваха от конкретни специалности във ВТУ, за които им беше дадена изчерпателна информация.

Престоят на преподавателите беше наситен от срещи, посещения на забележителности, лекции и разговори с ръководството на СБК за съвместни проекти, по които предстои много работа.