Семинар и лекции от преподаватели от ВТУ (СНИМКИ И ВИДЕО)

Семинар и лекции от преподаватели от ВТУ – проф. д.и.н. Иван Тютюнджиев и Гл. ас. д-р Поля Йорданова

По силата на двустранен договор за сътрудничество между Съюза на българите в Кипър и Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”, на посещение в Кипър бяха проф. д.и.н. Иван Тютюнджиев и Гл. ас. д-р Поля Йорданова. Натоварената програма включваше: Семинар на тема “Водене на портфолио” – във връзка с новите изисквания на Закона за образованието и “Нови аспекти в преподаването на география” – Лектор: Гл. ас. д-р Поля Йорданова и две лекции: „ Българите и Светите места (Йерусалим, Атон) XV – XIX век” и “Ислямизационният процес в българските земи – история и съвременни аспекти” – лектор: проф. д.и.н. Иван Тютюнджиев

На 24.09.2017 г. от 17.00 ч. в сградата на СБК в гр. Лимасол преподаватели от българските училища на острова се запознаха с мотивите за изготвяне на електронно портфолио от всеки педагог. Част от тях са: Учителското портфолио е иновационен инструмент за разпознаване и диференцирано оценяване на качеството на дейността на учителя, осигуряване на справедливост при оценяване на индивидуалното качество на учителския труд, нуждата за прозрачност и доказателственост на професионалната ми дейност, както и възможност за професионален обмен в мрежата/Internet/. Д-р Поля Йорданова представи и някои нови насоки в преподаването на география и даде примери за по-интересно преподаване на материала.

След края на семинара бяха раздадени сертификати на присъстващите. Поради големия интерес и невъзможността на всички да присъстват в Лимасол, семинарът беше проведен и в Никозия на следващия ден.

В следобеда на 26.09.2017 г. проф. д.и.н. Иван Тютюнджиев, декан на Историческия факултет към Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий” изнесе лекция на тема „Българите и Светите места (Йерусалим, Атон) XV – XIX век” пред студенти от департамента по история и археология към Университета на Кипър. Лекцията беше организирана със съдействието на посолството. Проф. Тютюнджиев представи накратко и Великотърновския университет като привлекателно място за много чуждестранни студенти, особено за Магистърските програми. Д-р Неуклеос изказа благодарност към българския професор и отбеляза огромното значение за студентите от интересната лекция.

Вечерта на 26.09.2017 г. Проф. Тютюнджиев изнесе лекция на тема “Ислямизационният процес в българските земи – история и съвременни аспекти” в сградата на СБК – Никозия. След края на лекцията бяха зададени въпроси, които инициираха интересна дискусия, която можеше да продължи до сутринта.

В публиката имаше и младежи, които се интересуваха от конкретни специалности във ВТУ, за които им беше дадена изчерпателна информация.

Престоят на преподавателите беше наситен от срещи, посещения на забележителности, лекции и разговори с ръководството на СБК за съвместни проекти, по които предстои много работа.

Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend