Съюзът на българите в Кипър (СБК) развива образователна и културна дейност като има свои центрове с библиотеки и филмотеки в Лимасол, Пафос, Полис, Паралимни, Никозия и Дали. В тях се провеждат занятията на българските училища в тези градове.

След стартирането на Националната програма „Роден език и култура зад граница” през 2009 г., а по късно съгласно Постановление 334 (ПМС № 90/29.05.2018 г.) към Министерския съвет, СБК става бенефициент като средствата, отпуснати от България, се разпределят за пет български училища:

„Никола Вапцаров”, Никозия и филиал Дали (www.bgschoolnicosia.com

„Св. Климент Охридски” (Лимасол)

„Народни будители” (Паралимни)

„Българското училище в Пафос”

„Азбукарче” (Полис Хрисохус)

От учебната 2020/2021 година две от училищата – в Никозия и Полис Хрисохус остават с бенефициент СБК, а останалите три преминават към други организации на българите на острова.