ТА “КАНАТИЦА” ПРЕМИНАВА КЪМ СЪЮЗА НА БЪЛГАРИТЕ В КИПЪР

Вчера, 27.05.2023 г., на скромно тържество, организирано от Съюза на българите в Кипър и танцьорите на „Канатица“, беше обявено преминаването на ансамбъла към Съюза на българите в Кипър. Създателят и ръководител на ТА „Канатица“ Радослав Георгиев обяви своето решение, което не е взел лесно, но убеди всички присъстващи в своята увереност, че няма по-подходяща организация на острова, която да съхрани и развие ансамбъла.

От своя страна, Съюзът на българите в Кипър, в лицето на председателят Калин Павлов, благодари за оказаното доверие и висока чест и обеща, че с любов и много усилия ще следва своя дълг да продължи мисията „Канатица“.

Беше обявено и решението на УС на СБК, след съгласуване с Радослав Георгиев, художествен ръководител на „Канатица“ да бъде Преслава Еремиева, а административен ръководител – Мирена Серафимова.

ТА „Канатица” успешно изпълнява основната си мисия – приобщаване на българите в Кипър към българското народно творчество и неговото съхранение и разпространение на Острова. Гордост за ансамбъла е, че е неизменна част от духовния облик на България, тук в Кипър.