Членове на Съюз на българите в Кипър могат да станат всички български граждани постоянно живеещи в Кипър и/или имащи разрешение за престой в Кипър за срока на продължителност на разрешението им, които са навършили 18 годишна възраст и не са членове на друга подобна организация на българите.

Тук можете да се запознаете с Устава на Съюза на българите в Кипър.

ВСТЪПИТЕЛЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС: Вноската за записване е едно евро (€ 1).

ГОДИШЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС: Годишният членски внос е задължителен и е в размер на двайсет и четири евро (€ 24). Първият членски внос се плаща при записването.

Моля, попълнете контактната форма и в рамките на 24 часа ще се свържим с Вас:

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Мобилен телефон (задължително)

Относно

Вашето съобщение