Семинар по география с лектори от Великотърновския университет

Семинар по методика на обучението по география с лектори от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“

На 9 юли (събота) преподаватели от българските училища в Кипър присъстваха в Лимасол на семинар с участието на преподаватели от Великотърновския университет. Събитието бе организирано от Съюза на българите в Кипър в изпълнение на програмата за сътрудничество, която бе договорена между университета и най-голямата българска организация на острова през 2014 г.

Гости лектори на семинара бяха проф. Атанас Дерменджиев и проф. Стела Дерменджиева от катедрата по география. Присъстващите учители имаха възможността да обогатят познанията си с най-новите методи на преподаване на учебното съдържание по география и икономика в българските училища, както да споделят и обсъдят проблемите, които възникват в специфичните условия, при които са поставени българските училища в чужбина.

Първата част на семинара, водена от проф. Стела Дерменджиева, даде представа на участващите учители за някои съвременни дидактически технологии в преподаването на география и икономика, ролята на краезнанието и краеведските проучвания, както и на дидактическата анимация при осигуряване на мотивацията на учениците и повишаването на качеството на преподаване.

Интерес за присъстващите представляваха някои нови техники за засилване на концентрацията на обучаемите и стимулиране на въображението им. 

Във втората част на семинара, водена от проф. Атанас Дерменджиев, учителите се запознаха с важни аспекти от учебното съдържание по география в средното училище.

Интересните теми и оригиналният начин на тяхното поднасяне направиха семинара едно незабравимо преживяване за присъстващите учители. Те с удоволствие се вживяха в ролята на ученици и изпитаха върху себе новите брейнсторм техники, както и участваха оживено в дискусиите, засягащи ситуации и проблеми от личния им педагогически опит.

Подготовката на учителите и техният професионализъм е един от сериозните фактори за осигуряване на качеството на образованието. Затова за Съюза на българите в Кипър провеждането на подобни семинари  е важно за бъдещото развитие на преподавателския ни екип.