Промени в Устава на СБК

Публикуваме за обсъждане Устава на Съюз на българите в Кипър с направените в него промени (Линк за сваляне):

 
http://bguc.org/wp-content/uploads/2016/01/УСТАВ-2017-.pdf