Проектът “Дигитална раница – Моята България” представен на VI Международен симпозиум „Образование ’21“

Трима представители от екипа на проект “Дигитална раница – Моята България” взеха участие в VI Международен симпозиум „Образование ’21“, организиран от Катедра „Нова и най-нова история на България“, катедра „География“ към Историческия факултет и Департаментът за продължаващо образование и квалификация на педагогически специалисти при Великотърновския университет “Св.св. Кирил и Методий”.
 
Тази година научният форум се проведе под надслов: „Образователни пространства в дигиталното време“, като акцентът се постави върху предизвикателствата пред образованието в условията на ускорена дигитализация.
 
От страна на водещия партньор по проекта, участие взеха проф. дин Милко Палангурски (ВТУ) и доц. д-р Юлия Симеонова (ВТУ) – част от експертния екип на интелектуален продукт “онлайн образователна платформа”. Темата на презентацията на доц. д-р Юлия Симеонова бе “Интерактивни работни листове като инструмент за развиване на компетенции в часовете по история (V – VII клас) в българските училища зад граница” От страна на партньорските организации по проекта, онлайн се включи г-жа Лидия Стефанова от Съюза на българите в Кипър и преподавател по география и икономика в БНУ „Никола Вапцаров“ (Никозия), с презентация на тема: „Предметът „география“ в училищата в Кипър“.
 
И тримата членове на екипа, споделиха напредъка по създаването на интелектуалните продукти на проекта, като акцентираха върху предизвикателствата, които срещат в процеса по изработване и апробиране на моделите на интерактивните работни листове по история и цивилизации (V-VII клас), както и по отношение на дигиталните ресурси по география и икономика предназначени за българските училища зад граница
 
Събитието се състоя на 18 ноември 2022 година в Ректората на Великотърновския университет като участие заявиха 22 души от 6 държави – България, Русия, Северна Македония, Кипър, Полша и Испания.
 
*** Проект „Дигитална раница-Моята България”: Интерактивно помагало за обучение на български език в чужбина“, Договор № 2020-1-BG01-KA226-SCH-094970, е съфинансиран от Програма „Еразъм+“, КД2, „Стратегически партньорства в отговор на ситуацията с COVID-19“, сектор „Училищно образование“. Партньори по проекта са ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, Гръцко-българско сдружение за култура “Паисий Хилендарски” и Съюзът на българите в Кипър.