Проведохме успешно изпит по български език

Днес, 8 юли, в Съюз на българите в Кипър, се провежда изпит за ниво В2, за сертифициране на знанията по български език, по Общата европейска езикова рамка. Тази година, изпитващите преподаватели от Софийския университет “Св. Климент Охридски” се срещнаха с ученици от БУ “Никола Вапцаров” – Никозия, БНУ “Народни будители” – Паралимни, курсист от езиковите курсове на СБК и самоподготвящ се. Пожелаваме успешно представяне и високи резултати.
✅️Повече информация: http://bit.ly/3pE5AOt