ПРИНОСЪТ НА АКАДЕМИК АНАСТАС ИШИРКОВ КЪМ СВЕТОВНОТО КУЛТУРНО РАЗВИТИЕ

Стартира творческият процес на подготовката за създаване на електронна и аудиокнига на български и гръцки език, относно прозренията на академик Анастас Иширков за българската национална идентичност и приносът му към световното културно развитие.
 
 
Чрез професионалната и компетентна помощ на колегите в Национална Библиотека “Св. св. Кирил и Методий” се предоставиха всички налични източници на информация, които обхващат богатата научна и обществена дейността на академик Иширков. Професор Симеонов започна нашето съвместно проучване с „Алманахъ на Софийския университетъ Климент Охридски (1888-1928 г.)“, който представлява кратка история на първото ни висше училище с животописни и книгописни сведения за преподавателите и асистентите от основаването му. В него подробно и последователно са представени основните академични курсове четени от академик Иширков, неговите основи и други трудове на български и чужди езици. Богат архив от библиографски сведения за академик Иширков се разкриха в изданието на БАН „100 години Българска академия на науките (1869-1969 г.)“, което също бе подробно анализирано.
——————————————————————
Съюзът на българите в Кипър е одобрен за финансиране на двата проекта, с които кандидатства по НП „Неразказните истории на българите“ към Министерството на образованието и науката на България: „Прозренията на академик Анастас Иширков за българската национална идентичност и приносът му към световното културно развитие“ и „Създаване на електронна и аудиокнига на български и гръцки език за прозренията на академик Анастас Иширков за българската национална идентичност и приносът му към световното културно развитие“. Проектите са посветени на академик Анастас Иширков, който е родоначалник на академичната географска наука в България. Участници в изпълнението на предвидените дейности и изготвянето на крайните продукти са: проф. д-р Димитър Симеонов, преподавател в катедра „География“ на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, преподаватели от БУ „Никола Вапцаров“ в Никозия и учениците от 10., 11. и 12. клас на същото училище. Изпълнението на проектите ще приключи до 30 юни 2024 г.