Покана | Заключително събитие за разпространение на резултатите по проекта : „Дигитална раница-Моята България”

Съюзът на българите в Кипър Ви кани на заключителното събитие за разпространение на резултатите по проекта : „Дигитална раница-Моята България”: Интерактивно помагало за обучение на български език в чужбина“, което ще се проведе в Никозия на

30 април 2023 г. (неделя), в залата на Severis Foundation – CVAR (285 Ermou Str., Nicosia), начален час: 10,30 ч.

В рамките на събитието ще бъдат представени и демонстрирани проектните резултати – три интелектуални продукта: eлектронна учебна платформа, интерактивно учебно помагало за ученици със свободен достъп, методическо ръководство за учители.
Трите интелектуални продукта са свързани с преподаването на български език, география и история на България и създават устойчив модел на „добра практика“ за дигитално формално и неформално обучение, в помощ и подкрепа на учениците и учителите от българските училища зад граница, включително при извънредни ситуации от различен характер.

ПРОГРАМА на Събитието за разпространение на резултатите: “БЪЛГАРСКИ УЧИЛИЩА ЗАД ГРАНИЦА. МОТИВАЦИЯ ЗА ДИГИТАЛНО ОБУЧЕНИЕ” – 30 април 2023 г. (Фондация Северис – CVAR) в 10.30 ч.

Събитието е част от заключителния етап на дейностите по проект „Дигитална раница-Моята България”: Интерактивно помагало за обучение на български език в чужбина“, който се изпълнява по Програма Еразъм + в рамките на Договор № 2020-1-BG01-KA226-SCH-094970.