ЛЕКЦИЯ НА ПРОФ. ДИМИТЪР СИМЕОНОВ В УНИВЕРСИТЕТА НА КИПЪР: ПОЧИТ КЪМ АКАД. АНАСТАС ИШИРКОВ

На 31 май в 17:00 ч. в зала U014 на библиотеката на Кипърския университет в Никозия се проведе лекция на проф. Димитър Симеонов на тема „Прозренията на акад. Анастас Иширков за българската национална идентичност и приносът му към световното културно развитие“. Събитието беше последното в рамките на проектите, спечелени от Съюза на българите в Кипър (СБК).

 

По време на лекцията бяха представени дигиталните и аудио книги на български и гръцки език, създадени в рамките на проекта, финансиран от Министерството на образованието и науката на България по националната програма “Неразказаните истории на българите”.

Сред гостите на събитието беше и г-н Йоргос Карулас – политик и заместник-председател на партията DISY, но по образование и сърце – географ.

СБК беше одобрен за финансиране на два проекта по НП „Неразказаните истории на българите“ към Министерството на образованието и науката на България: „Прозренията на академик Анастас Иширков за българската национална идентичност и приносът му към световното културно развитие“ и „Създаване на електронна и аудиокнига на български и гръцки език за прозренията на академик Анастас Иширков за българската национална идентичност и приносът му към световното културно развитие“.

Участници в изпълнението на предвидените дейности и изготвянето на крайните продукти са: проф. д-р Димитър Симеонов, преподавател в катедра „География“ на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, преподаватели от Българското училище „Никола Вапцаров“ в Никозия и ученици от 10., 11. и 12. клас на същото училище.

Изпълнението на проектите ще приключи до 30 юни 2024 г. Всички крайни продукти могат да бъдат разгледани в интернет страницата на СБК – https://wp.me/P5SEVI-1r0

Лекцията на проф. Димитър Симеонов в Кипър беше вдъхновяващо събитие, което подчертана значимостта на академик Анастас Иширков за българската национална идентичност и неговия принос към световното културно развитие. Събитието успешно свърза миналото с настоящето, като представи научните достижения на акад. Иширков пред широка публика и подчерта значимостта на неговите идеи за съвременните и бъдещите поколения.