Ира Папагеоргиу – почетен член на Съюза на българите в Кипър

Дни след Общото отчетно-изборно събрание на Съюза на българите в Кипър, в сградата на организацията в Никозия, се проведе съвместно заседание на досегашния и новия Управителен съвет. Заседанието се свиква от новия Председател на СБК, с единствена точка – издаване на управлението и документацията от стария на новия Управителен съвет.

След приключване на заседанието, тържествено бе връчено Удостоверение за почетен член на Съюза на българите в Кипър на Ира Папагеоргиу – избрана за председател на Съюза на българите в Кипър през 2007 г.  С това звание се удостояват личности със специални заслуги и всеотдайност при реализирането на целите на Съюза на българите в Кипър и биват избирани от Общото събрание. Те могат да участват в работата на организацията с право на съвещателен глас и не плащат членски внос.

Почетни членове на СБК са също д-р Атанас Койчев и Веселин Вълчев.

Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend