Изпит за сертифициране на знанията по български език

За втори път тази година Съюзът на българите в Кипър, в сътрудничество с Департамента за езиково обучение / ДЕО-ИЧС/ при СУ „Св. Климент Охридски“, проведе изпит за ученици от българските училища в чужбина за сертифициране на знанията си по български език. След успешно полагане учениците получават сертификат с безсрочна валидност и международно признание.

Тестът е изцяло съобразен с изискванията на Общата европейска езикова рамка, чийто автор е най-престижната европейска езикова организация- АЛТЕ /Асоциация на европейските езиковите тестови центрове/. АLTE е неправителствена организация със статут на участник в Съвета на Европа и консултант на ООН по въпросите на езиковата политика.

Членове на ALTE са най-известните европейски институции за езиково сертифициране като Cambridge English Assessment (Великобритания), Goethe Institut и TestDaF Institut (Германия), CIEP (Франция), Insituto Cervantes (Испания) и др. – общо 34 на брой.

Само езикови тестове, съобразени със 17-те стандарта на АЛТЕ, могат да получат одобрение от съответните национални институции в Европа. Единственият пълноправен член на АЛТЕ от България е Департаментът за езиково обучение при СУ, двукратен носител на знака за качество на АЛТЕ- Q марк.

С цел спазване на утвърдените стандарти за сертифициране на езиковите знания, през март, 2017г. бе подписано споразумение между Министерството на образованието и науката на РБългария и СУ „Св. Климент Охридски”, с което на СУ чрез ДЕО се възлага методическата подкрепа, както и провеждането на изпитите по български език за българските училища в чужбина.

Българският език е включен в програмата Seal of Biliteracy за щата Илинойс, а от тази година и във Вирджиния, Мериленд, Северна Каролина,Масачузетс, Минесота, Мичиган и окръг Колумбия. Вече 50 ученици от Чикаго са положили успешно този изпит дистанционно и притежават международно признатите сертификати на СУ за нива В1 и В2.