Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”

През 2015 г., ректорът на Великотърновския университет проф. дпн Пламен Легкоступ подписа договор за партньорство в сферата на образованието с Ира Папагеоргиу, председател на Съюза на българите в Кипър. Двете страни се споразумяха да работят заедно за съхраняването на българския език, културата и традициите в една от най-големите български общности по света.

Великотърновската Алма Матер е първото висше училище, което откликва на желанието да бъдат насочени българчетата, които завършват средното си образование в Кипър, да се върнат в родината си. Според договора за сътрудничество ВТУ се ангажира да оказва методическа помощ на българските училища в страната, да обучава преподаватели по български език, история и география, предметите, които се изучават в неделните училища там. В Кипър живее четвъртата по големина българска общност в света.

Работим съвместно по проекти по програми на Еразъм + за обмен на студенти.

„Дигитална раница-Моята България“: интерактивно помагало за обучение на български език в чужбина“, № 2020-1-BG01-KA226-SCH-094970 е проектът, който стартира през юни 2021 година и e с продължителност от 23 месеца. Координатор е Великотърновският университет, а партньори са две от организациите на българите в чужбина, които ръководят български неделни училища в Кипър и Атина – „Съюз на българите в Кипър“ и Гръцко-българско сдружение за култура „Паисий Хилендарски“. Целта на проекта е да създаде устойчив модел на “добра практика” за дигитално формално и неформално обучение в извънредни ситуации от различен характер, включващ отворен достъп до образователни ресурси, насърчаване на активното учене чрез система от целенасочени дейности и оказване на подкрепа на учителите от българските училища зад граница да усъвършенстват цифровите си компетентности, съхранявайки приобщаващия характер на образователния процес сред българите в чужбина.

Посетете официалния сайт на Университета, където ще намерите богата информация за всичко, което Ви интересува. Винаги, можете да се свържете и с нас за допълнителни въпроси: Контакти.