АМЕРИКАНСКИЯТ КОЛЕЖ В НИКОЗИЯ ОТПУСКА СТИПЕНДИИ ЗА БЪЛГАРЧЕТА ОТ УЧИЛИЩАТА НА СБК

   

   Съюзът на българите в Кипър сключи споразумение за сътрудничество за предстоящата учебна година с един от най-старите колежи на острова American college, Cyprus. От висшето училище предлагат частични стипендии на кандидатите в рамките на 50% намаление от таксата. Право на тези стипендии ще имат ученици, завършили българските неделни училища на СБК или членове на организацията. Специалностите на Американския колеж, Кипър, са следните:

Бизнес администрация – Магистър

Кулинарно изкуство – Бакалавър

Бизнес администрация  Бакалавър (редовна или дистанционна форма на обучение)

Хотелиерство – Бакалавър

Готварство – Бакалавър

Международен туризъм – Бакалавър

Готварство – 2 г. Професионална квалификация

Информатика – 2 г. Професионална квалификация

Компютърни мрежи – 2 г. Професионална квалификация

Счетоводство – 2 г. Професионална квалификация

Бизнес администрация – 2 г. Професионална квалификация

Маркетинг – 2 г. Професионална квалификация

Компютърни науки – 2 г. Професионална квалификация 

   Американкият колеж е с признати дипломи в Европа и целия свят. Една от основните цели на учебното заведение е да ориентира студентите в кариерното им развитие още по време на самото обучение и да се погрижи да получат предложения за конкретни работни позиции, отговарящи на техните професионални интереси и планове. Редовно се организират кариерни семинари и панаири на труда, на които студентите могат да се информират за предлаганите свободни работни позиции, да се запознаят с особеностите на различни професии, да се срещнат с потенциални работодатели, които представят своите компании и организации и провеждат интервюта.

   Обучението се провежда на английски език и гръцки език.

 

За справки и информация:

Лидия Стефанова, секретар на СБК

Моб: +357 96 550 706