ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΎΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Η Πρεσβεία της Βουλγαρίας στην Κύπρο –μια χώρα με την οποία έχουμε άριστες σχέσεις, εντατικό πολιτικό διάλογο, καλή συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο με συχνά επικαλυπτόμενα συμφέροντα, παραδοσιακές οικονομικές επαφές και πολιτισμική εγγύτητα και ομοιότητα στην ιστορία· χώρα στην οποία η βουλγάρικη κοινότητα συμβάλλει ενεργά στην ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας και μεριμνά για τη διατήρηση του βουλγάρικου πνεύματος μέσα από 8 σχολεία και ενεργές οργανώσεις– είναι πάντα στη διάθεσή σας.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΟΥΛΑΓΑΡΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Ο Σύνδεσμος των Βουλγάρικων Σχολείων στο Εξωτερικό (АБУЧ) είναι μια εθελοντική, ανεξάρτητη, μη κυβερνητική και μη πολιτική ένωση με έδρα τη Σόφια, που συστάθηκε σύμφωνα με την νομοθεσία των περί μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οργανώσεων. Ο Σύνδεσμος βοηθά τα βουλγάρικα σχολεία και εκπαιδευτικά κέντρα εκτός Βουλγαρίας καθώς και την προώθηση της βουλγάρικης γλώσσας και πολιτισμού.

ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Η Κρατική Υπηρεσία για τους Βούλγαρους στο Εξωτερικό είναι το συντονιστικό όργανο της κυβέρνησης για την εφαρμογή της κρατικής πολιτικής προς τους πολίτες της σε όλο τον κόσμο. Οι λειτουργίες της είναι προσανατολισμένες προς τη διατήρηση του βουλγάρικου εθνο-πολιτισμού πέρα από την χώρα καθώς και προς την ενότητα όλων των Βουλγάρων, ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας τους.