Discover Iran In 2 Minutes

Discover Iran In 2 Minutes

این ویدئو توسط یک مسافر و هنرمند سنگاپوری که بازدید ۲ هفته از ایران داشته تهیه شده است. در این ویدئو تصاویری از مردم ایران و مکان های تاریخی ایران دیده میشه که با یک موسیقی گوشنواز که برگرفته از موسیقی فیلم “مرد کاغذی” است، ترکیبی استثنایی و جالب را ایجاد کرده است. امیدوارم که خوشتون بیاد.

This Video Is Created By Singaporean Traveller Who Visit Iran
Special Thanks To Mandy Tay For This Wonderful & Amazing Video About My Country

Original link of this video: http://www.youtube.com/watch?v=-cNRUxMiZAw
Mandy Tay Facebook page: https://www.facebook.com/mandytay999
———————————————-

The song is belong to a short film which called Paperman
you can listen to full song here: http://www.youtube.com/watch?v=Lt4oq-Lzw6Y

Silk Road Dance Company  Iranian Dance  Sampler