25 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРИТЕ В КИПЪР (СНИМКИ)

Съюзът на българите в Кипър отбеляза 25 години от основаването на организацията. Коктейлът по повод на юбилея се състоя вчера, 4 април 2023 г., в залата на Фондация Северис – CVAR. За нас беше чест да посрещнем представителите на повечето български организации на острова, много приятели на Съюза, както и официалните гости:  г-н Андонис Хрисостому – Първи секретар на Кипърско-българското дружество за приятелство, г-н Паникос Хампас – Председател на ЕКА, представител на г-н Стефанос Стефану, г-н Ставрос Амвросиу – първият посланик на Р Кипър в Р България.

Д-р Атанас Койчев, първият председател на Съюза на българите в Кипър, отправи поздравление, чрез видео послание, поради невъзможността да присъства. Г-жа Ира Папагеоргиу също не можа лично да бъде с нас на честването, но нейното приветствие беше прочетено пред публиката от настоящия председател на Съюза г-н Калин Павлов. Слово произнесе и д-р Любен Крушовски, избран за председател на СБК през 2017 г.

Събитието беше изпълнено с чувство на топло приятелство и желание за още по-активна дейност заедно от всички български организации на острова.

Управителният съвет на Съюза на българите в Кипър си поставя като първостепенна задача привличането на повече българи, живеещи в Кипър, в социалния живот на нашата диаспора, както и тясното сътрудничество с всички организации на българите тук, с посолството на Р България, както и с всички местни организации и институции за издигане на престижа на нашите съграждани в Кипър.  

СЛОВО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРИТЕ В КИПЪР – Г-Н КАЛИН ПАВЛОВ

Уважаеми сънародници,

Уважаеми гости,

Скъпи приятели,

На този ден преди 25 години, на 4 април 1998, година е учреден Съюзът на българите в Кипър. Благодарим ви от сърце, че уважихте поканата ни и днес заедно отбелязваме четвъртвековния юбилей на нашата организация.

Основите на организирания живот на българите в Кипър се полагат през далечната 1973 година, когато по инициатива на кипърци, приятели на България, предимно завършили висшето си образование в нашата страна, се създава Кипърско-българското дружеството за приятелство. Негов първи председател е Георгиос Лоизидис а заместник председател Паникос Пеонидис. Имаме честа с нас тази вечер да е неговият първи секретар Андонис Хрисостому. На снимката виждаме ръководството на дружеството с посланика на България тогава Константин Попов и членове на посолството. Следва да подчертаем, че от създаването на Съюза на българите в Кипър ние сме имали винаги пълната подкрепа и съдействие от нашите кипърски приятели, за което сърдечно им благодарим.

През последното десетилетие на двайсети век, условията коренно се промениха. Ежегодно се увеличаваше броят на българите пребиваващи и работещи в Кипър. Българският културно-информационен център, явяващ се естествен център на обществения живот на българската общност в страната бе закрит. В тази обстановка, група наши сънародници от Лимасол поемат инициативата за организиране и създаване на нов център за обединение на българите в Кипър. Първоначално започват да организират провеждането на мероприятия по различни поводи, на които канят наши сънародници, като в последствие стигат до извода, че най-добрата форма за обединение на българската общност е създаването на официална организация, съгласно разпоредбите на местното законодателство. Така се стига до четвърти април 1998 година, датата, на която се провежда Учредителното събрание на Съюза на българите в Кипър със седалище Лимасол. Непосредствено след приключване на събранието, учредителите увековечават тази паметна за организацията ни дата със снимката, която виждаме в момента. Моля с аплодисменти да изразим уважението и благодарността си към тези наши сънародници за тяхното благородно, патриотично дело. Учредителното събрание избира за председател на организацията д-р Атанас Койчев и за заместник председател Ира Папагеоргиу. В последствие Ира Папагеоргиу е избрана за председател на Съюза. За цялостния им принос в създаването и развитието на организацията, д-р Атанас Койчев и Ира Папагеоргиу са удостоени със званието почетен член на Съюза на българите в Кипър.

През 2017 година в Кипър влезе в сила нов закон за сдруженията с нестопанска цел. Проведеното същата година общо събрание прие промените в устава на Организацията, изискващи се от разпоредбите на новия закон. Седалището на Съюза бе преместено от Лимасол в Никозия. За председател на Съюза на българите в Кипър бе избран д-р Любен Крушовски.

Още от учредяването си, Организацията започва да развива активна дейност, която продължава и се разширява през изминалите 25 години. Организират се тържества, посветени на български традиции, чествания на български празници, коледни тържества, които предоставят възможността на българите в Кипър да контактуват помежду си в българска атмосфера. Установява се като традиция честването на националния ни празник 3 март и празника на писмеността, просветата и културата 24 май. В годините тази традиция се запазва и обогатява. Вече ежегодно през месец март провеждаме дни на България а през месец май дни на българската култура, в които участват като наши гости представители на академичната общност на България, изтъкнати български творци и изпълнители.  Тези чествания предоставят и възможността за запознаване на кипърското общество с българските традиции, наука и култура.

Пред Съюза на българите в Кипър винаги е стояла и стои една приоритетна задача. Да съхранява и развива българското самосъзнание, българския език, култура и традиции сред нашите деца. Още в самото начало, в Лимасол се създава клуб „Отечество“, в който започва да функционира първото българско неделно училище, в което децата изучават български език, история и география на България. На видеостената виждаме снимка от откриването на клуба. В края на първото десетилетие на този век правителството на България взе решение за оказване на финансова и методична помощ на българските неделни училища зад граница. Това решение разкри нови възможности пред нашата организация. Съюзът на българите в Кипър изгради училището в Лимасол на нова основа и откри неделни училища в Пафос, Паралимни и Ларнака. Впоследствие в Полис Хрисохус и Никозия. Признание и благодарност заслужават всички тези членове на нашата организацията, настоящи и бивши, които не пожалиха сили и време за тяхното създаване. Създадените от Съюза на българите в Кипър училища, някои от тях вече с нов статут, продължават да бъдат образец за качествено организиране и водене на учебния процес.

От години нашата организация си поставя като цел изграждането на български православен храм в Кипър. С удовлетворение можем да заявим, че основата за реализирането й бе положена в началото на настоящата година с подписването на Меморандум за разбирателство между Митрополия Тамасос и Оринис, Посолството на България в Кипър и Съюза на българите в Кипър. Тук трябва да подчертаем изключителната роля на митрополит Исаиас в предоставянето на най-благоприятни условия и личната му ангажираност за осъществяването на проекта. Следва да отбележим също така, че българската държава подкрепи идеята за изграждането на храма, като за тази цел отпусна финансова помощ в размер на 100 хиляди лева.

През изминалите 25 години Съюзът се утвърди като една авторитетна организация на българите в Кипър. Постигнатото в този период е добра основа за продължаване и развиване на неговата дейност.

Скъпи приятели, завършвайки искам да уверя пионерите, създателите на Съюза на българите в Кипър, както и всички вас, че щафетата, която сме поели е в здрави ръце и ще я предадем на следващото поколение непокътната.