1100 години от смъртта на Св. Климент Охридски

През 2016 г. се отбелязват 1100 години от смъртта на Св. Климент Охридски. Свети Климент Охридски е най-видният ученик на светите братя Кирил и Методий и най-значителният старобългарски писател. Той е първият епископ на българския народ и основател на Охридската книжовна школа. Православната църква го тачи като един от светите Седмочисленици.

Във връзка с това, имаме удоволствието да ви поканим на открита лекция на проф. дфн Искра Христова-Шомова – преподавател по старобългарски език в Катедра “Кирилометодиевистика”, Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Теми:
1. Св. Климен Охридски – обединител на Балканските народи
2. Паисиевата „История славянобългарская“ и българското Възраждане.

Дата и място:
30 септември 2016 г. от 18.30 ч. в сградата на СБК – клон Никозия

%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b0-%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f_%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0-1