والس نوروزی – به یاد احمد عاشورپور – AM Studio , Dubai

والس نوروزی - به یاد احمد عاشورپور -  AM Studio , Dubai

اثری از زنده یاد احمد عاشور پور
خوانندگان: ویسرو و ادریس فروغی
ترانه سرا: جهانگیر سرتیپ پور

بهار آمد سوار آمد بر مرکب نوروز، خورشید تابان
یوهو…
خوشم خوشم که عمر دی سر آمده، رنجم بگرفته پایان
یوهو…
بیا که خوش کنم دلم به روی تو، شادم کن در این نوبهاران
دور سرما رفته، غم به یک‌ جا رفته، پا بکوبید یاران
به من و تو بادا سال نو فرخنده
به سال نو گردد ما را لب پرخنده
ستاره بختت چون مهر تابنده
به همه کسان، به همه یاران، خوش و خرم روزگاران

پای هفت‌سین، رو به آینه خوش‌تر چه باشد
شمع و جمع و جام زرینه خوش‌تر چه باشد
عیدی از آن یار دیرینه خوش‌تر چه باشد
گیرم در آغوشش، می‌گویم در گوشش صد سال به این سال‌ها

Singers: Veysroo & Edris Foroughi
Lyrics: Jahangir Sartip pour

سرنای نوروز - گروه رستاک - Sornaye Norouzi - Rastak Group