ЧАС ПО ИСТОРИЯ, ЧАС ПО РОДОЛЮБИЕ

Последният ден на месец септември бе отбелязан с изключително интересно събитие в сградата на културния център към СБК в Никозия.

Гостът ни, Проф. дфн Искра Христова- Шомова, преподавател по старобългарски език в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ изнесе открита лекция, посветена на 1100 години от смъртта на видния ученик на Кирил и Методий и просветител на българския народ св. Климент Охридски.

На лекцията присъстваха посланикът на Р България в Кипър, г-н Христо Георгиев, със съпругата си, ученици, родители и учители от Българско училище „Никол Вапцаров“ в Никозия, както и гости от училището „Народни будители“ в Паралимни.

Темата на първата лекция бе „Св. Климен Охридски – обединител на Балканските народи“. Обширно и увлекателно проф. Шомова разказа за живота и делото на бележитият ученик на светите братя.  След смъртта на Методий и провалът на славянската мисия във Великоморавия св. Климент с някои свои събратя намерил добър прием в родната си България, която вече официално била приела християнството и имала нужда от учители на славянски език. Княз Борис–Михаил изпратил Климент (886 г.) в югозападната половина на своята обширна държава, в македонската област Кутмичевица с главни градове Девол и Охрид. Там той работил с голяма ревност между новопокръстените българи като учител и свещеник.

На събора в Преслав (893 г.) Климент бил избран за “пръв епископ на българския език”. Като свещеник и епископ той неуморно работил 30 години (886-916 г.) за утвърждаване на християнската вяра сред своя народ.  Освен, че обучавал деца и юноши, превеждал книги от гръцки на български език; съставял проповеди за празници, които сам произнасял или неговите ученици ги прочитали пред новопокръстения български народ. Построил църкви и манастири. Само в западната половина на тогавашна България св. Климент имал около 3500 ученици, които приемали свещен сан и постепенно измествали из България гръцкото духовенство с неговия непонятен за простия народ гръцки език. Като си приготвил предварително гроб в основания от него манастир “Св. Пантелеймон”, св. Климент починал на 27 юли 916 година.

След смъртта му  служба и жития на св. Климент са съставени от негови непосредствени ученици или от далечни наследници на епископската му катедра, като знаменитите охридски архиепископи Теофилакт (1094-1107 г.) и известният канонист Димитрий Хоматиян (1216-1234 г.).

Втората лекция бе посветена на Паисий Хилендарски и значението на неговия труд „История славянобългарска“ за Българското възраждане и въздействието, което тя оказва върху видни наши възрожденски дейци.

Урокът оказа силно въздействие върху присъстващите сънародници, които слушаха с интерес известни и не толкова известни факти за живота на двамата български будители, живели в различни епохи, но с делата си, оказали тласък върху историческото развитие на българския народ. Истински и неподправени факти от родната история подхраниха гордостта от миналото и принадлежността към българската нация.

Затова поддържането на жива историческа памет сред младите българи е изключително важно и ще бъде цел и в следващи изяви на СБК.