Срещи с представители на Националната спортна академия – гр. София

Национална спортна академия – гр. София (http://www.nsa.bg/)  ще бъде представена по време на Международното изложение “Образование и кариера” (http://www.edufair-cyprus.eu), което ще се проведе от 17 до 19 февруари 2017 в Никозия.

НСА (1)

По време на посещението си, представители на академията ще проведат срещи със заинтересовани от условията на кандидатстване и обучение във висшето учебно заведение. 

  1. На 17.02. (петък) от 18.20 ч. в Международен панаир – Никозия, палата 6 ще бъде представена презентация за Националната спортна академия
  2. На 18.02 (събота) от 18.00 ч. в сградата на Съюз на българите в Кипър – Никозия, Енгоми, ул. Темпон 33 ще бъде проведена среща, на която можете да зададете въпросите, които вълнуват

Национална спортна академия “Васил Левски” е единственото специализирано висше училище в България, което предлага образование на университетско ниво по три основни направления – спорт, физическо възпитание, кинезитерапия. 

В настоящия момент НСА има високо оценена академична акредитация и предлага университетски програми за обучение на бакалаври, магистри и докторанти в три факултета:

  • 1. Учителски факултет;
  • 2. Треньорски факултет;
  • 3. Факултет по кинезитерапия, туризъм и спортна анимация.

След завършване на втори курс студентите на НСА имат право за включване в програмите за обмен на студенти – Еразмус, Сократес, CEEPUS. Леонардо и др. В тях могат да се включат студенти, които имат среден успех, по-висок от 4,50 и владеят западни езици (в зависимост от страната-приемник).

НСА е партньор на елитни университети за европейска интеграция във висшето образование.