СЕРТИФИКАТ ЗА НИВО НА ВЛАДЕЕНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

По силата на слючения договор между Департамента за езиково обучение към СУ “Св. Климент Охридски” и Съюза на българите в Кипър, ние сме оторизирани да провеждаме обучение и подготовка за съответните изпити, които могат за послужат и за постъпване в български университети.

Министерството на образованието и науката и Департаментът за езиково обучение към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ актуализираха Регламента за провеждане на онлайн изпитите по български език.

Достъпно, по ясни правила и обективни критерии за измерване нивото на владеене на езика явяващите се могат да сертифицират знанията си по Общата европейска езикова рамка.

На всеки кандидат, успешно издържал предвидените писмен и устен изпит, се издава сертификат за ниво на владеене на български език като чужд. Документът е единственият официален с международна валидност и е безсрочен.

Подготовката за изпитите е изключително полезна за надграждане и усъвършенстване на знанията и уменията по български език. 

За информация по отношение на групите, занятията, цената на курса, моля свържете се с нас на посочените контакти.

Телефон: +357 96 550706, +357 96 731510
Електронна поща: info@bguc.org
Адрес: Epaminonda 7, Nicosia 1076, Cyprus