Представяне на експертното жури на конкурсите по повод 3-ти март

Сърдечно благодарим на членовете на нашето жури, че се отзоваха на поканата ни да оценят творбите от двата конкурса, които организираме за първи път по повод на националния празник на България. За нас е чест и удоволствие да представим такова експертно жури.

ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „ПЪТЯТ НА БЪЛГАРИТЕ КЪМ ОСВОБОЖДЕНИЕТО “ 

ПРОФ. Д-Р АНТОНИЯ ВЕЛКОВА-ГАЙДАРЖИЕВА 

Преподавател по българска литература в катедра “Българска литература” във ВТУ «Св. св. Кирил и Методий».

Антония Велкова-Гайдаржиева завършва българска филология във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” през 1993 г. и втора специалност журналистика. Работи като учител по български език и литература в гр. Варна (1993-1994). Редовен докторант по история на българската литературна критика и наука (1994-1997 г.). От 1998 г. доктор с дисертация на тема “Митологизацията и демитологизацията като критически опит на литературната ни наука (д-р К. Кръстев, Б. Пенев, Вл. Василев)”. От 1997 до 2001 е хоноруван, а от 2001 редовен асистент в Катедра “Българска литература” на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. От 2007 г. доцент по история на българската литература. От 2012 г. професор по История на българската литература от Освобождението до Първата световна война и История на българската литературна критика. Научните й интереси са в областите: история на българската литература и на литературната критика, литературна периодика, оперативна литературна критика, проблеми на литературното митотворчество, архетипни пластове на културата, скрити диалози в литературното пространство.

Организатор на: Национални студентски филологически четения; Национални научни конференции, посветени на Димо Кьорчев, Йордан Вълчев, Петър Алипиев, Димчо Дебелянов, Иван Радославов, Емилиян Станев, Асен Разцветников, Иван Радославов, Иван Мешеков и др.

Съставител и редактор на научните сборници от проведените конференции.

Пълна биография, списък на публикации, научна и художественотворческа дейност, отличия и награди, участие в редколегии и научни дружества, проектна и експертна дейност – на този линк.

ГЛ.АС. Д-Р МАЯ АНГЕЛОВА-АНАСТАСОВА 

Преподавател по българска литература в катедра “Българска литература” във ВТУ «Св. св. Кирил и Методий».

Мая Ангелова-Анастасова получава образователно-квалификационна степен Магистър по специалност Българска филология и професионална степен ФИЛОЛОГ в СУ „Климен Охридски“ през 1997 г.  През 2002 г. – квалификация I-ва степен по Английски език в РУ „Ангел Кънчев“, Център за повишаване на квалификацията и допълнително обучение. През 2004 г. – професионална квалификация УЧИТЕЛ от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. От 2013 г. – Доктор по Българска литература от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. От 2013 г. до 2015 г. – хоноруван преподавател в катедра Българска литература на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“. От 2015 г. – до сега: Главен асистент в катедра Българска литература на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“.

Пълна биография, списък на публикации, научна и художественотворческа дейност, отличия и награди, участие в редколегии и научни дружества, проектна и експертна дейност – на този линк.

АНАСТАС ИВАНОВ (ТЕО БУКОВСКИ)

Рожденото ми име е Анастас Иванов. Роден съм през 1973 г. в гр. Шумен. През 1991 г. завърших Природоматематическа гимназия /профил биология/, а през 1997 г. Медицинския университет в София. През следващата година започнах работа като лекар във Вътрешно отделение на Общинска болница гр. Костенец. През 1999 г. беше началото на специализацията ми по вътрешни болести в Александровска болница. От 2000 г. след стартиране на реформата в извънболничната помощ започнах работа като общопрактикуващ лекар. През 2010 г. придобих специалност по обща медицина.

С писане на художествени текстове се занимавам от десетгодишен, като студент съм участвал с мои разкази в конкурсите на името на Павел Вежинов, Атанас Мандаджиев и „Златен Кан”. Първата ми публикувана самостоятелна книга е романът „Убийства 4D”, март 2014.

 Член съм на Съюза на българските писатели 2016, на ръководството на Съюза на писателите-лекари „Димитър Димов”, в ръководството на Клуба на писателите-криминалисти „Саламандър” и председател на Асоциация на младите писатели 2019-2020.

БИБЛИОГРАФИЯ

САМОСТОЯТЕЛНИ ИЗДАНИЯ:

  1. „Убийства 4D” – 2014
  2. „4.50 Часът на кошмара” – 2014
  3. „… А те изпълзяват нощем” – 2016
  4. „9.8 по скалата на болката” – в съавторство с Десислава Шейтанова – 2017

ПУБЛИКАЦИИ В СЪВМЕСТНИ ИЗДАНИЯ:

  1. „Разказвачи 2014”- антология на СБП
  2. „451 по Бредбъри” – 2015
  3. „Ако бях шеф” – 2015
  4. „Разказвачи 2015”
  5. „Детство” – 2016
  6. „По крилете на гарвана” – 2016

От 2019 г. водя ежеседмична рубрика във в. „България днес“, в която се представят български автори, творящи в жанровата литература. През 2021 г. се очаква да излезе новият ми роман „7 капки кръв”.

 

КОНКУРС ПО РИСУВАНЕ „ТОЗ, КОЙТО ПАДНЕ В БОЙ ЗА СВОБОДА…“

 ДОЦ. Д-Р СВЕТОСЛАВ КОСЕВ 

Декан на Факултета по изобразително изкуство при ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”. Преподавател по Графичен дизайн, Триизмерна графика и перспектива . Катедра – Графичен дизайн.

2019 г. Декан на Факултет по изобразително изкуство, Великотърновски университет.

2015 г. Зам. декан по учебната и научно-изследователската работа.

2014 г. Директор на научно-изследователски център за изкуства към ФИИ.

2012 г. Зам. декан по учебната и научно-изследователската работа.

2011 г. Доцент по Изкуствознание и изобразително изкуство – перспектива

2010 г. Доктор по шифър 05.08.04 – Изкуствознание и изобразителни изкуства

2010 г. Представител на световна конференция, изложение и филмов фестивал за анимация, ефекти, игри и интерактивна медия FMX – Щутгарт, Германия.

2009 г. Представител на световна конференция, изложение и филмов фестивал за компютърна графика SIGGRAPH – 2009, Ню Орлеанс, САЩ.

От Януари 2002 г. хонорован преподавател по графичен дизайн във Факултет по изобразително изкуство гр. Велико Търново.

2008 г. Пребиваване по програма Еразмус, във връзка с разработване на дисертационен труд, Гранада – Испания.

2007 г. – TOSMI /trainings on open-source multimedia instruments/ – InterSpace – Sofia – www.tosmi.org

2003 г. Зачислен на свободна докторантура на тема “Триизмерни технологии за реализация на мултимедийни продукти в изобразителното изкуство” към Великотърновски университет.

2002 г. Редовен преподавател по графичен дизайн във Факултета по изобразително изкуство гр. Велико Търново.

2000 г. Следдипломна квалификация при проф. Христо Нейков със специалност илюстрация и оформление на книгата.

1998 г. Висше образование ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” Факултет по изобразително изкуство – специалност “Графика”, в класа на проф. Христо Нейков и доц. Радко Спасов. Втора специалност, завършена във ВТУ “Маркетинг и реклама”.

1991 г. Завършил средното си образование в Средно специално художествено училище по Приложни Изкуства в гр. Троян – специалност керамика.

Научноизследователската ми работа е свързана с триизмерната компютърна графика и перспективата. Монографичните издания “ПЕРСПЕКТИВА, ПЕРСПЕКТИВНА СИСТЕМА И ТРИИЗМЕРНА ГРАФИКА” и “ПЕРСПЕКТИВА. ПРОЕКТИРАНЕ, РЕАЛИЗАЦИЯ И ПРИЛАЖЕНИЕ ЧРЕЗ ТРИИЗМЕРНАТА КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА”, съдържат подробен анализ относно основополагащата функция на перспективата за развитието на триизмерната графика. Това очертава неразривната връзка между тях, като позволява изследване на перспективни явления чрез способите на 3D технологиите.

Хабилитационният ми труд на тема “Перспектива и триизмерна графика” е насочен към реализацията на конкретни перспективни схеми, чрез способите на триизмерната компютърна графика. Организиран е с помощта на 11 творби, които представляват съответните перспективни явления.

Във връзка с докторантурата по тема “ТРИИЗМЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА МУЛТИМЕДИЙНИ ПРОДУКТИ В ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО”, през 2008 г. пребивавах на тримесечна специализация в университета в град Гранада – Испания. Посещенията ми във Факултета на съответния университет и в частност неговата библиотека, бяха в полза на по-скорошното завършване по написването на дисертационния ми труд.

Пълна биография, списък на публикации, научна и художественотворческа дейност, отличия и награди, участие в редколегии и научни дружества, проектна и експертна дейност – на този линк.

АС. Д-Р СИМЕОН ЖЕЛЕВ 

Преподавател в катедра “Графичен дизайн и визуални комуникации” във ВТУ “Св.св. Кирил и Методий” .

Симеон Желев e родом от град Попово. Завършва ПГ по строителство и архитектура “Ангел Попов” във Велико Търново. След това завършва с пълно отличие магистърска степен по графичен дизайн и визуални комуникации. Представял е университета в десетки изложби и конкурси у нас и зад граница. Участвал е в съвместна студентска изложба в Ниш, Сърбия, както и в експозицията на търновската Алма Матер “Българската кирилица” в Европарламента в Брюксел. Носител е на престижни национални и международни награди, между които е и Академичната награда на Община Велико Търново. Негова слабост е калиграфията, която е и тема на докторската му дисертация – „Графити изкуството и социализация на калиграфията в края на ХХ в и началото на ХI в.“

Пълна биография, списък на публикации, научна и художественотворческа дейност, отличия и награди, участие в редколегии и научни дружества, проектна и експертна дейност – на този линк.

АЛБЕНА ДИМИТРОВА 

Иконограф към Старозагорска епархия и Ямболска духовна околия и екскурзовод към Художествена галерия – гр. Казанлък. 

Родена съм през 1979 г. Средно образование завърших през 1997 г в Казанлък, специалност “Промишлен дизайн” при Средно художествено училище “Акад. Дечко Узунов”.

Висше образование завърших 2002 г. във ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”, специалност “Иконография”. През 2008 г. получих магистърска степен в специалността “Културен туризъм”.

От 2000 г. до днес работя в сферата на църковните изкуства, като иконограф към Старозагорска епархия и Ямболска духовна околия. През този период самостоятелно или в екип  съм изпълнила стенописната украса на 11 храма, както и прилежащите им иконостасни икони. Изписала съм множество икони за страната и чужбина. Понастоящем работя като екскурзовод към Художествена галерия – Казанлък.

Припомняме условията за участие за двата конкурсаhttps://bit.ly/3q89Alc . Крайната дата за подаване на творбите е 25/02/2021 г. Обявяването на резултатите ще бъде на 3-ти март.