Представители на Великотърновския университет бяха на посещение в Кипър (СНИМКИ)

Представители на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ (ВТУ) бяха на посещение в Кипър, по покана на Съюза на българите в Кипър (СБК).

Доц. д-р Димитър Симеонов – Зам.-ректор по учебната дейност на ВТУ и преподавател в катедра “География” и доц. д-р Ангелина Марковска – преподавател в катедра “Политология, социология и културология” приеха поканата на организацията ни за среща и разговор за разширяване на сътрудничеството ни в областта на методическата учебно-преподавателска дейност, осъществявана в петте български училища на СБК на острова.

Акцентът беше поставен на предстоящата кампания за прием на кандидат-студенти във висшето учебно заведение и планирането на дейностите, свързани с нея. За придобиване на образователно-квалификационните степени „професионален бакалавър“ и “бакалавър” университетът предлага обучение в над 70 образователни програми, за придобиване на образователно-квалификационната степен “магистър” университетът предлага обучение в над 150 образователни програми, а за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ университетът предлага обучение в над 55 докторски програми.

Най-важната част от посещението бяха срещите с преподавателите и учениците в три от българските училища към СБК – „Азбукарче” (Полис Хрисохус), „Народни будители” (Паралимни) и „Никола Вапцаров”, Никозия и филиал Дали.

Доц. Симеонов и доц. Марковска представиха в неформален разговор привлекателната възможност за продължаване на образованието във ВТУ пред по-големите ученици, а с по-малките споделиха впечатленията си от видяното в Кипър и потърсиха съвет за забележителностите, които не бива да се пропускат.  За пореден път, професионализмът на учителите беше високо оценен след наблюдението на няколко учебни часа в трите училища и приятната изненада от това, че се използват учебници разработени от Великотърновския университет.

И така, в началото на учебната година, вече обмисляме поредица от дейности и инициативи, по които започваме работа съвместно с нашите партньори от Старата столица и се надяваме на дългосрочно и успешно сътрудничестсво.

В своята 55-годишна история, Университетът последователно утвърждава и развива своя образователен профил в съответствие с изискванията на чл. 17, ал. (2), т. 1, от ЗВО, който включва широк кръг специалности в шест области на висшето образование − Педагогически науки, Хуманитарни науки, Социални, стопански и правни науки, Природни науки, математика и информатика, Изкуства и Сигурност и отбрана, в акредитирани двадесет и едно професионални направления.