Откриване на Български културен център в Никозия

Днес, 28 февруари 2016 г. се състоя откриването на новата сграда в Никозия на Български културен център към Съюз на българите в Кипър – водещ в популяризирането на богатата българска култура сред широката общественост в Кипър.

Бихме желали сърдечно да благодарим на служителите на българското посолство и специално на нашия посланик господин Георгиев за цялостната подкрепа и непрекъсната помощ в нашата дейност.

Приветствие на Председателя на Съюз на българите в Кипър – г-жа Ира Папагеоргиу:

Скъпи сънародници, Уважаеми гости, Скъпи приятели,

С голямо удоволствие ви приветстваме с добре дошли на официалното откриване на новата сграда на културния ни център в Никозия.

Съюзът на българите в Кипър е учреден преди 18 години от двайсет наши сънародници, с цел да съхранява и развива българския език, култура и традиции сред българската общност в Кипър, както и да допринася за тяхното популяризиране в кипърското общество. От създаването си до сега, Съюзът отбелязва непрекъснато развитие. Днес той има пет клона на територията на  Кипър, в които се помещават нашите надлежно регистрирани от официалните български власти пет съботно-неделни училища, в които се преподава български език и литература, история и география на България по утвърдена от Министерство на образованието на България програма.

За нашия Съюз, Културният център в Никозия има особено значение, тъй като той е в столицата на страната и поради това, че най-големият брой от сънародниците ни в Кипър се намира в Окръг Никозия. С удовлетворение отбелязваме, че неговата богата и многостранна дейност допринася изключително много за постигане целите на нашия Съюз. Културният център разполага с богата библиотека, организира прожекции на  български филми, по повод традиционни български празници организира различни прояви както за децата, така и за възрастните ни сънародници, в него се помещава най-голямото в Кипър българско съботно-неделно училище с над 140 ученици – от предучилищна възраст до последния гимназиален клас.  В допълнение към програмата на Министерството на образованието на България, училището предлага и други помощни предмети за българските деца, гръцки и английски език за нашите деца и възрастните ни сънародници, а също така и български език за чужденци, особено за кипърските кандидат студенти за българските университети. Трябва да се отбележи, че по въпросите на организацията, методологията и академичното ниво на преподаване във всички наши училища, Съюзът на българите в Кипър получава ценна помощ от Великотърновския университет, с които сме сключили Договор за двустранно сътрудничество. Договорът предвижда между другото и привилегировано приемане на нашите ученици в университета. Като се има предвид, че този договор е единствен и безпрецедентен за българската действителност, имаме всички основания да се чувстваме горди от оценката за нашата образователна дейност на един от най-престижните университети в България.

Културният ни център в Никозия е водещ в популяризирането на богатата българска култура сред широката общественост в Кипър. С подкрепата и в сътрудничество с Посолството на Република България редовно се организират различни културни събития, в които участват изтъкнати гости от средите на българската култура – известни творци и изпълнители с международно признание. В последните години се превърна в традиция организирането в Никозия през месец май от Съюза на българите в Кипър, в сътрудничество с българското посолството, на седмица на българската култура във връзка с честването на официалния български празник 24 май, Ден на славянската писменост и българската култура. Бихме желали сърдечно да благодарим на служителите на българското посолство и специално на нашия посланик господин Георгиев за цялостната подкрепа и непрекъсната помощ в нашата дейност.

Скъпи приятели, изрично трябва да подчертаем, че всичко това, което сме успели да постигнем, не би било възможно без подкрепата и приноса на официалните кипърски власти и многото наши кипърски приятели. Благодарим на Министерство на образованието и културата, на Училищните настоятелства, на Профсъюзните организации, Общините, благодарим и лично на Вас, господин кмете на Агланджа. Както бе споменато, нашето училище в Никозия е най-голямото от всички български училища в Кипър. То е и най-добре обзаведеното с най-модерно оборудване. Това се дължи на щедрото дарение на уважавания адвокат г-н Василиадис. Благодарим Ви най-горещо, г-н Василиадис. Благодарим и на всички вас, наши приятели. Вашата подкрепа ни дава допълнителни сили да продължим дейността си и да допринасяме колкото е възможно повече за съхраняването и по-нататъшното развитие на приятелските отношения между нашите два братски православни народа. 

Съюз на българите в Кипър ще продължи и засили усилията си да превърне Културния център в отворена зона за културни, образователни, бизнес проекти, целящи популяризирането на България и утвърждаването на държавата и културата ни като интересни за кипърската общественост.

[pdf-embedder url=”http://bguc.org/wp-content/uploads/2016/04/Association-of-the-Bulgarians-in-Cyprus_List-with-Activities.pdf”]