Общо събрание на СБК | 18.06.2017 в х-л Алмонд, Никозия

Управителният съвет на Съюза на българите в Кипър свиква  Общо отчетно-изборно събрание, което ще се проведе на 18.06.2017 г. в 11.30  часа, в х-л “Алмонд”, Никозия.

Адрес на х-л Алмонд: Никозия, ул. “25 март” № 11, Агио Омологитес

h-l Almond

Дневен ред на Общото отчетно-изборно събрание:
          1. Отчет за извършената дейност
          2. Финансов отчет
          3. Разискване на отчетите
          4. Приемане на нов устав на СБК
          5. Избор на нов УС

На Общото събрание, по всички точки от дневния ред, могат да гласуват редовни членове на СБК, които имат платен членски внос за 2017 г.  

Годишният членски внос е задължителен и е в размер на двайсет и четири евро (€ 24). Вноската за записване на нови членове е едно евро (€ 1). Плащането на членския внос и записването на нови членове на СБК може да бъде направено на място, непосредствено преди началото на Общото събрание.
  
Членове на Съюза на българите в Кипър могат да станат всички български граждани живеещи в Кипър, които са навършили 18 годишна възраст и не са членове на друга подобна организация на българите в Кипър.