Нов етап в развитието на Съюз на българите в Кипър

Днес, 18.06.2017 г., се проведе Общо събрание на Съюза на българите в Кипър (СБК). Основни моменти от дневния ред бяха отчета за извършената дейност, приемане на нов устав на организацията, който да съответства на местното законодателство, избор на одитор и избор на нов управителен съвет.

Калин Павлов, заместник-председател на СБК, отбеляза: „През отчетния период СБК продължи дейността си в изпълнение на целите, за които е създаден. Бяха проведени много на брой стойностни прояви, посветени на наши български празници и традиции, както и популяризиращи българската наука, култура и изкуство. Голяма част от тях бяха организирани със съдействието и под патронажа на българското посолство. Благодарим сърдечно на служителите в посолството и специално на Посланика ни г-н Георгиев, за тяхната подкрепа и отлично взаимодействие. С удовлетворение можем да отбележим, че ние продължаваме да сме най-голямата и с най-богата и разнообразна дейност организация на българи в Кипър.“ и продължи отчета с акцент към належащите организационни въпроси, които трябва да намерят разрешение в най-кратък срок, с въвеждането на новия устав и с правилния избор на нов управителен съвет, в който да бъде гласувано доверие на членове на СБК, готови да отделят необходимото време и професионализъм.

След обсъждане на внесените преди Общото събрание предложения, новият устав беше приет и ще бъде публикуван на официалния уебсайт на Съюза на българите в Кипър.

На 07.06.2017 беше направено съобщение в публичното пространство, относно необходимостта да се избере компания, която да ни предоставя услуги като Chartered Certified Auditor, поради настъпващите промени в Закона, според който е регистриран СБК. До днес, денят на провеждане на Общото събрание, бяха постъпили четири оферти, от които, след обсъждане, беше избрана, чрез гласуване една от тях. 

Една от промените в новия Устав на СБК е 9-членния управителен съвет. До момента на гласуване на новия управителен съвет, в комисията по избора, бяха постъпили кандидатурите на осем члена на СБК. По време на Общото събрание беше внесена още една кандидатура, което направи излишно гласуването, поради запълнения състав на Управителния съвет. Съставът на новият управителе съвет е както следва:

  1. Д-р Любен Крушовски – Председател на СБК
  2. Калин Павлов – Заместник-председател на СБК
  3. Лидия Стефанова – Секретар на СБК
  4. Мирослав Господинов – Член на УС на СБК
  5. Христиана Славкова – Отговорник по връзки с обществеността
  6. Петър Марков – Касиер на СБК
  7. Живка Милова – Член на УС на СБК
  8. Владислав Милев – Член на УС на СБК
  9. Стела Георгиева – Член на УС на СБК

Беше подчертан големия принос и дългогодишен труд на заемащата длъжността „Председател на СБК“ досега – Ира Папагеоргиу и единодушно беше гласувано да бъде удостоена с позицията „Почетен член на СБК“.

Общото събрание приключи с кратка реч от д-р Любен Крушовски, който набеляза основните насоки, в които счита, че е необходима неотложна и сериозна работа.

И както отбеляза Калин Павлов в отчета си: „Коя друга цел би могла да ни обедини далеч от Родината така, както целта, за която е създаден СБК. В името на тази благородна, патриотична цел да си пожелаем успех на Събранието с вярата, че днешният ден ще се запомни като деня, в който СБК преминава в нов, възроден етап от своето развитие.“

Благодарим на всички за подкрепата!

Благодарим на Виолета за гостоприемството й в х-л Алмонд!