НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

„НЕРАЗКАЗАНИТЕ ИСТОРИИ НА БЪЛГАРИТЕ“

„ПРОЗРЕНИЯТА НА АКАДЕМИК АНАСТАС ИШИРКОВ ЗА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ И ПРИНОСЪТ МУ КЪМ СВЕТОВНОТО КУЛТУРНО РАЗВИТИЕ“

Съвместен проект на: проф. д-р Димитър Симеонов от Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, Съюзът на българите в Кипър и Българско училище “Никола Вапцаров”, Никозия

 АУДИОЗАПИС НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Лайвстрийминг (предаване на живо) на лекцията на проф. Димитър Симеонов „Прозренията на акад. Анастас Иширков за българската национална идентичност и приносът му към световното културно развитие“,
31 май (петък) от 17:00 ч. в зала U014 в библиотеката на Кипърския университет в Никозия
 
Представяне на дигиталната книга на български и гръцки език, създадена по проекта, финансиран от Министерство на образованието и науката на България, по националната програма “Неразказаните истории на българите”.