Напусна ни проф. д.и.н. Иван Тютюнджиев

   

   С прискърбие научихме за кончината на многоуважаемия проф. д.и.н. Иван Тютюнджиев. Изгубихме един голям човек, добър приятел на организацията ни и обаятелен преподавател.
   Проф. Тютюнджиев беше изключителен учен, историк, преподавател, ръководител, публицист, който завинаги ще остане в научната памет на България.
   Споделяме скръбта от непрежалимата загуба на семейството и близките на професора!

Дълбок поклон пред светлата му памет!

Да си припомним моменти от посещенията на проф. Тютюнджиев в Кипър:  Семинар и лекции от преподаватели от ВТУ (СНИМКИ И ВИДЕО), ПРАВОСЛАВНАТА ЦЪРКВА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ПРЕЗ ПЕРИОДА ПРЕЗ XV – XVII В. – Лекция и дискусия с проф. д.и.н. Иван Тютюнджиев.

Проф. д.и.н. Иван Асенов Тютюнджиев е роден на 29.10.1956 г. в с. Константин, Великотърновска област. Завършва специалност „История” във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Специализира в СУ„Св. Климент Охридски” под ръководството на акад. Васил Гюзелев. От 1984 г. е преподавател в Историческия факултет на Великотърновския университет, а от 2013 г. – в катедра „История” при Философско-историческия факултет на Пловдивския университет„Паисий Хилендарски”. Във ВТУ е бил ръководител на катедрите „Методика на обучението по история” и „История на Средните векове”, заместник-декан на Историческия факултет и заместник-ректор по международното сътрудничество. Понастоящем е декан на Историческия факултет на ВТУ.
Титуляр е на дисциплината История на българските земи през XV – XVII в. Чете лекции по История на Османската империя, както и спецкурсовете Българите и гръко-православният свят през XV – XIX в., Българите на Атон през XV – XIX в., Балканските култури и Европа XV- XIX в. Специализирал е в Кипър, Гърция, Белгия, Англия и Русия. Автор е на повече от 100 статии, студии и монографии. В сферата на научните му интереси са проблемите, свързани с българската летописна традиция през XV – XIX в., османското завоевание и последиците от него, както и църковното устройство и управлението на българските земи под османска власт. Сред по-важните му трудове са „Българската анонимна хроника от XV в.” (1992), „Българската държава и османската експанзия 1369 – 1422″ (1992, в съавторство с проф. Пл. Павлов), „Търновската митрополия през XVII и първата половина на XVIII в. по документи от архива на метоха „Божи гроб” на Йерусалимската патриаршия в Цариград” (1999), „Търновската митрополия през XV – XIX в.” (2007),„Търновският епископат XII – XXI в.” (2008), „Дневник на светата Търновска митрополия (1870 – 1871)” (2016), „Османските завоевания и „Държавата на духа” (2017, в съавторство с проф. Пл. Павлов).