Медийно отразяване във вестник “Българите в Кипър”

В новия, 9-ти брой на вестник “Българите в Кипър”, намери място обширна статия, в две страници, за последните промени и новини в Съюза на българите в Кипър. През последната година, пазарът на български медии в Кипър се увеличи, което може само да ни радва. Благодарим и желаем успех на вестника!

Съюз на българите в Кипър е отворен за сътрудничество и съвместна работа с всички организации и хора, които полагат усилия и намират удоволствие в съхраняването и представянето на българските култура, традиции в Кипърското общество, както и в съхраняването на същите сред българите в Кипър.