Кандидат-студентска кампания във Великотърновския университет

Съюз на българите в Кипър, съвместно с Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” се обръща към всички кандидат-студенти, които проявяват интерес към кандидатстване в университета да заявят:

  1. Трите имена на кандидат-студента;
  2. Избраната специалност (информация: uni-vt.bg);
  3. Ниво на завършено образование и учебно заведение;

Краен срок: 28.02.2017 г.

Допълнителна информация: info@bguc.org | +357 99 177 420