КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТ ЗА ВТУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” В НИКОЗИЯ

За втора поредна година Съюзът на българите в Кипър организира кандидатстудентски изпит за Великотърновския университет.

До изпита, който ще се проведе на  20 май 2018 г. от 14.00 ч. се допускат както кандидати, завършили средното си образование в предходни години, така и завършващи през 2018 г. Изпитът ще се проведе се под формата на тест. Продължителността е 3 астрономически часа.

Кандидат-студентите са задължени да се явят в деня на изпита, не по-късно от 13.30 часа (изпитът ще започне точно в 14.00 часа), в сградата на СБК в Никозия на адрес: Tempon 33, Engomi 2408, Nicosia, Cyprus. Всички кандидати задължително да носят със себе си документ за самоличност (българска Лична карта) и химикали, пишещи синьо.

Преди начало на изпита всеки кандидат-студент ще бъде регистриран и ще получи личен входящ номер. Изпитните тестове са анонимни, като на тях се нанася само личният входящ номер.

Всеки кандидат-студент получава кратка инструкция за работа и комплект материали, който съдържа:  2 броя тестове ( 1 за чернова и 1 изпитен) и голям плик. Ако някой от тези материали липсва или е повреден, кандидат-студентът трябва да уведоми квесторите. Тестът- чернова не е официален документ и няма да бъде проверяван.

Лицата, които са се явили след началото на изпита, не се допускат до участие.

При доказано преписване или опит за преписване, внасяне на материали, свързани с конкурсния изпит, както и при нарушаване анонимността на конкурса, писмената работа на кандидат-студента се анулира от съответната комисия, като кандидатът се лишава от участие в класирането.  При неспазване на указанията за попълване на теста работата се анулира.

Задължително заявете участие за изпита, преди определената дата на следните контакти:

Телефони за връзка: +357 22 255946, +357 96550706

e-mail: info@bguc.org