Кандидатстудентски изпит за ВТУ в Кипър

За първи път, съгласно договора между ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”и Съюза на българите в Кипър (СБК), ще се проведе кандидатстудентски изпит в Кипър за учебната 2017/2018 година. 

За участие в кандидатстудентските изпити се подават следните документи: 

  1. Молба за участие в кандидатстудентският изпит (свободен текст, в който се посочват трите имена на кандидата, училището, което е завършил/ще завърши и специалността, за която кандидатства)
  2. Копие на Лична карта;

Доументите се изпращат на електронната поща на СБК ( info@bguc.org ) до 05.05.2017

Кандидатстудентският изпит се организира и провежда от комисия, назначени със заповед от Председателя на СБК. Форматът на изпита е есе, което кандидатите пишат на място. Учебното съдържание на  конкурсния изпит е определено от Академичния състав на Великотърновския Университет. Темите се изтеглят лотарийно преди началото на изпитa. Писменият състезателен изпит е анонимен. Кандидатите са длъжни да пишат само със син химикал. Писмените работи се проверяват и оценяват анонимно от трима проверители независимо един от друг, въз основа на предварително изготвени критерии с точност до стотни.

Изпитът ще се проведе на 7 май от 16.00 часа в сградата на СБК – Лимасол. (адрес: Лимасол, ул. Идалиу 17)

Резултатите от конкурсният изпит ще бъдат обявени и са окончателни и важат за класирането само в годината, в която са проведени изпитите.

За повече информация: +357 96 550 706