Заповядайте в библиотеката ни!

Съюзът на българите в Кипър разполага с богат библиотечен фонд, който е на Ваше разположение през цялото лято и учебна година. Всеки ден от 8.00 до 17.оо ч., Ви очакваме, за да си изберете книга за свободното време.

Ползването на библиотечни материали става след представяне на читателска карта. 

Читателската карта се издава срещу представяне на документ за самоличност и внасяне на годишна такса от 5 евро. Издаването на читателска карта е безплатно за родители на ученици от БУ “Никола Вапцаров”, Никозия и   членове на Съюза на българите в Кипър.