Годишно общо събрание на СБК | 17.11.2019 в Никозия, ул. Епаминонда 7 (СБК)

Управителният съвет на Съюза на българите в Кипър свиква Годишно общо събрание, което ще се проведе на 17.11.2019 г. в 15  часа, в сградата на СБК, в Никозия.

Адрес: Никозия 1076, ул. “Епаминонда” 7

На Общото събрание могат да гласуват редовни членове на СБК, които имат платен членски внос за 2019 г.

Годишният членски внос е задължителен и е в размер на двайсет и четири евро (€ 24). Вноската за записване на нови членове е едно евро (€ 1). Плащането на членския внос и записването на нови членове на СБК може да бъде направено на място, непосредствено преди началото на Общото събрание.

Членове на Съюза на българите в Кипър могат да станат всички български граждани живеещи в Кипър, които са навършили 18 годишна възраст и не са членове на друга подобна организация на българите в Кипър.