Годишно общо събрание на СБК | 13.12.2021 в Никозия, ул. Епаминонда 7 (СБК)

Управителният съвет на Съюза на българите в Кипър свиква Годишно общо събрание, което ще се проведе на 13.12.2021 г. в 15 часа, в сградата на СБК, в Никозия.

АДРЕС: НИКОЗИЯ 1076, УЛ. “ЕПАМИНОНДА” 7

На Общото събрание могат да гласуват редовни членове на СБК.

Членове на Съюза на българите в Кипър могат да станат всички български граждани живеещи в Кипър, които са навършили 18 годишна възраст и не са членове на друга подобна организация на българите в Кипър.