Втора среща на партньорите по проекта „Дигитална раница-Моята България”

В периода между 26-28 март 2022 година в Никозия се проведе Втора среща на партньорите по проект „Дигитална раница-Моята България”: Интерактивно помагало за обучение на български език в чужбина“, Договор № 2020-1-BG01-KA226-SCH-094970, съфинансиран от Програма „Еразъм+“, КД2, „Стратегически партньорства в отговор на ситуацията с COVID-19“, сектор „Училищно образование“.
Домакин на срещата бе Съюзът на българите в Кипър (СБК) – партньор по проекта. Водещата организация – Великотърновски университет “Св.св. Кирил и Методий бе представен от доц. д-р. Петя Събева – ръководител на екип експерти интелектуални продукти; доц. д-р. Юлия Симеонова – експерт интелектуални продукти в научна област история и доц. д-р. Ангелина Марковска, технически секретар (координатор). Партньорската организация – Гръцко-българско сдружение за култура “Паисий Хилендарски”(ГБСК) бе представено от Юлия Костова – директор на ГБСК и учител в БНУ “Паисий Хилендарски” и Лиляна Цветкова – учител в БНУ “Паисий Хилендарски” в Атина, Гърция. От страна на домакините участие взеха Лидия Стефанова – ръководител на екип, член на управителния съвет на СБК, учител в БУ „Никола Вапцаров“ в Никозия и Христиана Славкова – технически секретар по проекта, Зам. Председател на СБК; учител в БУ „Никола Вапцаров“ Никозия, Кипър.
Срещата на партньорите се проведе в рамките на 3 работни дни, в сградата на СБК и БУ „Никола Вапцаров“ Никозия. Нейната цел бе да се обсъдят резултатите от проведените в периода октомври-ноември 2021 година анкети с учители, ученици и техните родители от българските училища в Кипър и Атина, и да се направи апробация на изготвените до този момент учебни единици – интелектуалните продукти по проекта, както и да се планират последващите стъпки за тяхната реализация и разпространение.
Срещата на партньорите съвпадна и с представяне на готовите към момента интелектуални продукти – онлайн образователна платформа “Дигитална раница – Моята България” пред учителите, учениците и техните родители от БУ “Никола Вапцаров, Никозия, Кипър.
Учениците имаха възможност да работят с подбрани интерактивни работни листи по БЕЛ, история и география, както и да се запознаят с интерактивен модул 1. Моята, Твоята, Нашата България.
Учителите получиха от доц. д-р. Петя Събева насоки за подбор и представяне на добри педагогически практики, които да бъдат интегрирани в образователната платформа (ИП 2).
Родители на учениците от БУ “Никола Вапцаров, Никозия, Кипър се запознаха с обобщените резултати от проведените анкети с родители на ученици от българските училища зад граница в периода октомври-ноември 2021 година и участваха в ползотворна дискусия, свързана с анализ на потребностите, анализ на средата и тяхната оценка.