СЪЖИВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО ГЕОГРАФСКО НАСЛЕДСТВО В СТОЛИЦАТА НА КИПЪР – ВЕЧЕР, ПОСВЕТЕНА НА АКАДЕМИК АНАСТАС ИШИРКОВ

На 5 март, в залата на българското училище в Никозия „Никола Вапцаров“ с бенефициент Съюза на българите в Кипър, се състоя не просто лекция, а пътуване назад във времето, към корените на българската културна идентичност.

Проф. Димитър Симеонов от Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” отдаде почит на един от най-великите умове на българската академична общност – академик Анастас Иширков. Събитието се превърна в мост между миналото и настоящето, като позволи на аудиторията не само да се докосне до живота и делото на Иширков, но и да осмисли неговия безценен принос към нашата културна самобитност и място в света.

В рамките на националната програма “Неразказаните истории на българите”, училище “Никола Вапцаров” спечели проект, целящ да възроди и преоцени българското културно наследство. В тази светлина, публичната лекция на проф. Симеонов не бе просто академично изложение, а началото на едно обещаващо пътуване, което ще приключи с издаването на електронна и аудио книга на български и гръцки език, които ще разкажат тази не толкова добре позната история на широката аудитория.

Лекцията подчерта многобройните изследвания, разработки и прозрения на акад. Иширков, като изтъкна неговата роля като една от най-значимите академични фигури в световен мащаб по негово време. Същевременно, проф. Симеонов акцентира на тревожната тенденция от забрава, която е омаловажила наследството на Иширков, и продължава до днес.

В проекта са предвидени и дейности, в които ще се включат ученици от гимназиален етап.

Осъзнаваме и сме горди, че с участието ни в националната програма „Неразказаните истории на българите“ поемаме ангажимент към възраждането и популяризирането на българската история и култура. Тази първа среща с обществеността стана символ на уважението ни към наследството на академик Анастас Иширков и засили светлината на българската културна идентичност далеч от родината, в сърцето на Кипър.

Благодарим на проф. Димитър Симеонов, чийто академичен принос е безспорна гаранция за успеха на нашия проект.