България в моите мечти – конкурс по изобразително изкуство

Конкурс по изобразително изкуство за деца и юноши от българскитe общности по света “България в моите мечти”

ДЪРЖАВНА  АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА 

Международен конкурс по изобразително изкуство за деца и юноши от българскитe общности в чужбина

“България в моите мечти”

Млади приятели,

През 2016 г. Държавната агенция за българите в чужбина ще проведе за петнадесети път Международния конкурс по изобразително изкуство „България в моите мечти”. По регламент, право на участие в него имат деца и юноши от българските общности в чужбина на възраст от 6 до 18 навършени години. Всички, които желаят да участват в конкурса могат да изберат една или две от следните теми за рисунка: 

Българските традиции

Живата природа на България

Моят дом, моето семейство

Моят роден край

През тази година се навършват 140 години от героичното Априлско въстание и гибелта на поета-революционер Христо Ботев. По този повод, предлагаме още една тема: „Слизането на Ботевата чета на козлодуйския бряг”. 

Всеки участник трябва да изпрати не повече от две рисунки с размери до 35/50 см., като може да се използва всякаква техника: акварел, темперни бои, пастели, графика, флумастер, молив, колаж. Творбите не трябва да се паспартират и няма да бъдат връщани на авторите. На гърба на всяка рисунка е необходимо да бъде  отбелязана избраната тема и следните данни за контакт:

◊ лично и фамилно име на автора, точен адрес

◊ учебен клас и навършени години
◊ учебно заведение/българско училище

Моля, обърнете внимание: във връзка с  подготовката на тържеството за връчване на наградите на победителите, задължително трябва да бъде посочен и телефон за контакт с родителите. Авторите, които не са написали четливо всички посочени дани ще затруднят работата на журито и няма да могат да участват в класирането.

Крайният срок за получаване на рисунките е 30 април 2016 г. Изпращайте творбите на следния адрес:
Държавна агенция за българите в чужбина
bul. Dondukov 2А,
Sofia 1000, Bulgaria
(за конкурса за детска рисунка)

Класирането ще се извърши в три възрастови групи: първа група: от 6 до 10 г.;  втора група: от 11 до 14 г.; трета група: от 15 до 18 г. Резултатите ще бъдат обявени през втората половина на м. май 2016 г. на сайта на ДАБЧ (www.aba.government.bg). Всички класирани участници ще бъдат уведомени за присъдената награда. Както всяка година, отличените рисунки ще бъдат представени на специално организирана изложба в края на м. юли. Допълнително ще бъдат съобщени точната дата и мястото на тържеството по връчване на наградите на победителите.

За допълнителна информация: тел.: ++359 2 935 06 56; e-mail: k.dimitrova@aba.government.bg

Коянка Димитрова, координатор на конкурса

Пожелаваме ви успех! Очакваме с нетърпение и радост отново вашите рисунки!